Uncategorized

Vi er bange

Gennem årene har jeg oplevet temmelig meget modstand fra adoptanter, når nogen har rejst kritik af adoptionssystemet. Snak om mulig kriminalitet eller uetisk praksis bliver ofte mødt med enten vrede eller larmende tavshed. For tiden oplever jeg begge dele i forbindelse med opfordringen til en uvildig undersøgelse af adoptionsformidlingen, og jeg tænker meget over, hvorfor […]

Uncategorized

Til barnets bedste

Jeg vil gerne anbefale alle adoptanter at læse den rapport, der ligger til grund for den hollandske nedlukning af transnational adoption. Det engelske summary er 26 sider langt, og nogle vil måske synes, at det er lige vel meget at tygge sig igennem. Men den er skrevet i et relativt let fordøjeligt sprog, og den […]