Adoptanter, vil I være med?

Er du adoptant? Har den seneste tids mediesager om kriminalitet i adoptionssystemet gjort dig usikker på, hvad der i virkeligheden er foregået? Utryg ved hvorvidt I kan stole på jeres adoptionspapirer?

Gennem længere tid har mange adopterede opfordret til en undersøgelse af det internationale adoptionssystem, men jeg synes det er på tide, at vi adoptanter kommer på banen. Vores børn har krav på at kende deres historie. Og vi har ret til at vide, hvad det er for et fundament, vores familier er bygget på. 

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil er ikke afvisende over for en undersøgelse af adoptionssystemet. Men dels har hun endnu ikke handlet på det, og dels foreslår hun, at Ankestyrelsen står for undersøgelsen. Ankestyrelsen er den tilsynsførende myndighed på adoptionsområdet og kan således ikke betragtes som uvildig.

Derfor håber jeg, at du vil være med til at skrive under på følgende opfordring:

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

Som adoptanter er vi glade for, at du viser interesse for adoptionsområdet og overvejer en undersøgelse af international adoption. Den seneste tids mediesager understreger med al tydelighed behovet for en sådan undersøgelse.

En uvildig undersøgelse
Dog er det vigtigt for os at pointere, at Ankestyrelsen ikke er en uvildig part. Ankestyrelsen er den tilsynsførende myndighed, og det giver derfor ikke mening, at de undersøger deres eget arbejde. Det er helt afgørende, at både adopterede, oprindelige familier og adoptanter kan have tillid til resultatet af en undersøgelse, og derfor vil vi gerne opfordre til, at den foretages af en helt uvildig kommission. Man kunne fx lade sig inspirere af den undersøgelseskommission, som pt efterforsker international adoption i Norge.

En omfattende undersøgelse
Desuden håber vi på en grundig, ambitiøs og omfattende undersøgelse af al international adoptionsformidling til Danmark fra 1960’erne og frem til i dag. Der er gennem tiden foretaget flere mindre undersøgelser af enkelte lande og perioder, men der er behov for et samlet billede.

Hurtig igangsættelse
Sidst men ikke mindst vil vi opfordre til, at undersøgelsen igangsættes hurtigst muligt. Uvisheden påvirker mange, både adopterede, oprindelige familier og adoptanter, og der er behov for handling.

På vegne af nedenstående adoptanter og medunderskrivere

Trine Rahbek
adoptanttanker.dk

Skriv under her: