Undersøg international adoption – tid til ansvar

Danmark er et af de lande i verden med flest internationale adoptioner pr. indbygger. Mange danskere er enten i familie med eller har internationalt adopterede i deres omgangskreds. International adoption angår med andre ord os allesammen.

Set i lyset af den nyligt udkomne hollandske uvildige undersøgelsesrapport, der har påvist systematisk illegal aktivitet i forbindelse med international adoption til Holland i perioden 1967-1998, opfordrer vi hermed de danske myndigheder til at foretage en lignende uvildig undersøgelse af international adoption til Danmark.

Holland og Danmark har fulgt samme retningslinjer for international adoption, adopteret fra de samme lande og benyttet sig af samme samarbejdspartnere i afgiverlandene. Den hollandske rapport konkluderer, at der i årevis er foregået systematisk illegal og uetisk aktivitet i international adoption, herunder deciderede kidnapninger, korruption, afpresning, løgne og forfalskning af dokumenter. På baggrund af rapportens konklusioner har man valgt at stoppe international adoption til Holland.

Endvidere står både Schweiz, Sverige og Belgien – ligeledes på baggrund af mistanke om systematiske kidnapninger fra lande, Danmark også arbejder sammen med – overfor lignende, uvildige undersøgelser, da afsløringerne er begyndt at hobe sig op i landenes medier.

I Danmark har vi længe været bekendt med den kriminalitet, der opstår på området. En lang række af sager er allerede kommet frem i lyset, men indtil videre er de fleste blevet afvist som “enkeltstående sager”, der ikke har kunnet ses som repræsentative for vores praksis på området. Med Danmark og Hollands store sammenfald i forhold til afgiverlande, samarbejdspartnere og praksis på området, og med baggrund i den hollandske konklusion om systematisk illegal aktivitet, kan vi ikke længere stole på, at international adoption foregår og har foregået på etisk forsvarlig og lovlig vis til Danmark.

Vi ønsker:

  • En uvildig undersøgelse af praksis på området for international adoption fra 1960’erne frem til i dag (selvom den hollandske undersøgelse havde 1967-1998 i sigte, konkluderede undersøgelsen, at illegale aktiviteter fortsat er et problem i international adoption, også i dag), herunder en kulegravning af alle internationale adoptioner frem til i dag
  • Økonomisk støtte til internationalt adopterede, der måtte ønske at søge eget ophav, herunder støtte fra den danske stat i form af diplomatiske forbindelser i afgiverlandene

Dette er ikke et spørgsmål om for eller imod international adoption. Det er et spørgsmål om at få belyst mistanke om kriminalitet. Det er tid til at tage ansvar.

Trine Rahbek & Jane Mejdahl


HVAD KAN DU GØRE?

Du kan sende en mail til Social- og Ældreminister Astrid Krag samt til Folketingets ti socialordførere. I mailen kan du enten skrive din egen besked eller du kan kopiere dele af eller hele teksten ovenfor. Brug gerne emnet “Undersøg international adoption – tid til ansvar”.

Mailadresserne finder du til højre her på siden.